Vetoomus

Eurooppa voi hajota uuteen rahoituskriisiin. Vollgeld välttäisi sen. Koska vain täysgeld on suvereenia rahaa – kaikkien kansalaisten rahaa.

Siksi vaatimus:

Rahan luomisen saa tehdä vain keskuspankki.
Tämä koskee sekä käteistä rahaa ja kirja-rahaa että uusia digitaalisia euromuotoja.
Vain nämä rahamuodot ovat laillisia maksuvälineitä.
Vain nämä rahamuodot edellyttävät hyväksyntää. Liikepankkien harjoittama rahanluonti on lopetettava.
EU:n komissiota kehotetaan muuttamaan SEUT-sopimuksen 128 artiklan 1 kohtaa vastaavasti. Muutetaan.

Art. 128
Euroopan Unionin Toiminnasta Tehty Sopimus

(1)Euroopan keskuspankilla on yksinoikeus antaa lupa eurosetelien liikkeeseen laskemiseen unionissa. Euroopan keskuspankki ja kansalliset keskuspankit voivat laskea liikkeeseen euroseteleitä. Ainoastaan
Euroopan keskuspankin ja kansallisten keskuspankkien liikkeeseen laskemat setelit ovat laillisina maksuvälineinä kelpaavia seteleitä unionissa.
(2)Jäsenvaltiot voivat laskea liikkeeseen eurometallirahoja saatuaan Euroopan keskuspankin hyväksymisen liikkeeseen laskemisen määrälle. Neuvosto voi komission ehdotuksesta Euroopan parlamenttia ja Euroopan keskuspankkia kuultuaan toteuttaa toimenpiteitä kaikkien liikkeeseen tarkoitettujen metallirahojen yksikköarvojen ja teknisten määritelmien yhdenmukaistamiseksi, siinä laajuudessa kuin se on tarpeen niiden moitteettoman liikkeen turvaamiseksi unionissa.

Rahan luominen on valtion oma oikeus, jota keskuspankki käyttää. Käteisen rahan poistumisen ja kirjanpitoisen rahan yleistymisen myötä rahanluomisvalta siirtyi liikepankeille. Ne laajensivat näin valtaansa ja vaikutusvaltaansa ja saivat rahoitus- ja talousjärjestelmän sekaisin holtittomilla keinottelutoimilla. Korjaus on jo myöhässä. Sitä ei voida saavuttaa lisäämällä pankkien valvontaa tai oman pääoman sääntelyä, vaan ainoastaan siten, että keskuspankki ottaa rahanluonnin koko laajuuden jälleen haltuunsa. Sen on laajennettava rahanluontioikeutensa kirjanpitorahaan, jonka se voisi laskea liikkeeseen velattomana. Teknisesti tämä ei ole vain mahdollista, vaan se jopa nykyaikaistaisi ja nopeuttaisi maksuliikennettä.
Tämän toimenpiteen avulla rahajärjestelmästä tulisi paljon avoimempi ja haitalliset keinottelutapahtumat poistuisivat. Samalla valtiolle virtaisi uusia varoja. Sen ei myöskään tarvitsisi enää pelastaa järjestelmää jättimäisillä raharuiskeilla. Myös valtionvelkaa voitaisiin vähentää huomattavasti.

Täyden rahan käyttöönotto ei lisäisi EKP:n valtaa. Tämä johtuu siitä, että EKP päättäisi vain ylimääräisestä rahan tarjonnasta, mutta ei rahan käytöstä.

Poliitikkojen tehtävänä on luoda avain luodun rahan jakamiseen jäsenvaltioiden kesken ja säännellä kansallisten keskuspankkien ja Euroopan keskuspankin välistä toimivaltaa. Luodut rahat on jaettava euromaihin, ja ne on käytettävä siellä parlamentin päätösten mukaisesti.

EKP:n päätehtävänä olisi edelleen keskityttävä hintavakauteen. Kun EKP:n rahan tarjonta on täydessä valvonnassa, se voi toteuttaa toimeksiantoaan paljon aiempaa tehokkaammin. Lisäksi se voi tukea euroalueen talouspolitiikkaa aiempaa tehokkaammin.
EKP:n uuden rahan, ”digitaalisen euron”, pitäisi täydentää käteistä rahaa kansalaisten kannalta, mutta se olisi maksettava tileillä. Käteisen säilyttämisen lisäksi vaaditaan, että nykyisestä digitaalisesta pankkirahasta on voitava siirtyä uuteen digitaaliseen keskuspankki-Euroon ilman rajoituksia. EKP:n uuden digitaalisen rahan on tarkoitus täydentää käteistä rahaa. Kansalaisten oikeudet omaisuuden ja yksityisyyden suojaan on turvattava täysimääräisesti. Väärinkäytökset on estettävä asianmukaisella lainsäädännöllä.

Täysmääräisen rahajärjestelmän edut

 • Rahan on palveltava yhteiskuntaa ja yhteistä hyvää. Liikepankkien harjoittama kirjanpitorahan luominen paisuttaa tarpeettomasti rahoitusjärjestelmää ja horjuttaa taloutta. Täysimääräisen rahan käyttöönotto palauttaa rahoitusjärjestelmän kohtuulliselle tasolle.
 • Täysi raha tekisi Euroopan rahoitusjärjestelmästä vakaamman ja oikeudenmukaisemman. Liikepankkien harjoittama kirjanpitorahan luominen rikkoo tasa-arvon periaatetta ja vahingoittaa yhteiskuntaa. Valtion on edelleen pelastettava pankit!
 • Luodut rahat hyödyttävät suurta yleisöä. Valtio saa lisävaroja täydestä rahasta. Se voi täyttää tehtävänsä helpommin.
 • Täysimittainen raha on tehokas keino inflaatiota vastaan.
 • Täysi rahajärjestelmä hillitsee omaisuus- ja kiinteistökeinottelua. Se pyrkii jakoperusteiseen oikeudenmukaisuuteen.
 • Rahan luominen ja luotonanto on erotettu toisistaan (erillinen pankkijärjestelmä).
 • Pankit ovat tasavertaisessa asemassa muiden yritysten kanssa.
 • Kansalaisten rahasta tulee yhtä turvallista kuin käteisestä: se on suojattu pankkien konkurssilta.
 • EKP:n luoma raha (täysi raha) ei ole velkaa.
 • Uusi rahapoliittinen järjestelmä on yksinkertainen, avoin ja ehkäisee rahoituskriisejä.
 • Täysipainoinen raha vahvistaa demokraattista yhteenkuuluvuutta.