Mitä yhteistä on suunnitellulla digitaalisella eurolla ja rahaliikenteen tavalla?

 

90%
Pankit luovatrahaa tyhjästä

 

 

90%
jota käytetään spekulointiin

 

 

90%
Väestö ei tiedä näitä kahta tosiasiaa...

 

Vuonna 2012 Frankfurtissa tehtiin kyselytutkimus tuhannelle kansalaiselle, jossa kysyttiin, kuka tekee ja jakaa rahaa. Valtaosa vastaajista oli sitä mieltä, että joko keskuspankki tai hallitus laskee rahaa liikkeelle ja päättää, kuka sitä saa. Mutta mitä tekemistä suunnitellulla (noin vuodesta 2026 alkaen) digitaalisella eurolla on tämän kanssa?

Tämä on todellisuutta

Pankkien rahan luominen

Pankit luovat uutta rahaa myöntäessään lainoja. Ennen luottoa tätä rahaa ei ollut olemassa. Nykypäivän taloudessa 97 prosenttia rahasta on pankkitalletuksina, ja vain 3 prosenttia on fyysistä käteistä rahaa. Pankkien luoma raha ei ole Euroopan keskuspankin logolla varustettua paperirahaa. Se on sähköistä talletusrahaa, joka näkyy näytöllä, kun tarkistat saldosi pankkiautomaatilla. Tällä hetkellä tämä raha muodostaa yli 97 prosenttia kaikesta taloudessa olevasta rahasta. Vain 3 prosenttia rahasta on edelleen tätä vanhanaikaista käteistä, jota voi koskettaa.

Tämä vahvistaa keskuspankin: Yhdistynyt Iso-Britannia, Saksa ja monien muiden Euroopan keskuspankkien!

Onko mielestänne oikein, että liikepankit tekevät näin? Koska mikään laki ei oikeuta niitä tekemään niin!

Mitkä ovat tämän luvattoman toiminnan kielteiset sivuvaikutukset ympäristölle? Pankin kaatuminen ei johdu uusista olosuhteista, vaan kuten jokaisella pankkikriisillä on aina sama syy! Pankit myöntävät huomattavasti enemmän lainoja kuin niillä on talletuksia. Näitä lainoja puolestaan käytetään useimmiten ei-tuotannollisiin ja myös hyvin kannattaviin tarkoituksiin, kuten öljyputkiin, torjunta-aineita valmistaviin kemiantehtaisiin, geneettisesti muunnettujen kasvien teknologioihin tai yksinkertaisesti elintarvikkeilla keinotteluun. Heti kun jokin näistä kaupoista menee pieleen, se tulee ennemmin tai myöhemmin julkisuuteen. Asiakkaat alkavat vetää (oikeita) rahojaan pois. Likviditeetti heikkenee. Romahdus kiihtyy, kun yhä useammat ihmiset saavat tietää asiasta. Pankkijuoksu on väistämätön…

Mikä vielä pahempaa, pankit maksavat itselleen bonuksia juuri luodulla rahalla, ostavat kiinteistöjä ja muita kalliita esineitä (esim. jahteja). Ja mitä muuta pahaa siinä on? Pankeilla ei ole lainkaan kuluja, kun ne “painavat rahaa”, koska kaikki on sähköistä. Pankkien hyväksi ja pankkien sisällä ylimmän johdon tai osakkeenomistajien hyväksi tehdään valtavasti ylisuuria ylilyöntejä. Pääoman keskittyminen muutaman ihmisen käsiin edistää sosiaalista eriarvoisuutta äärimmäisessä määrin.

Mikä on digitaalinen euro?

Nykyään kansalaiset voivat niin sanotuissa julkisissa liiketoimissa valita pääasiassa kahdenlaisen rahan välillä:
fyysinen käteinen raha ja digitaalinen pankkiraha. Käteinen raha on keskuspankin liikkeeseen laskemaa,
varmistaa nimettömät maksut, on ainoa laillinen maksuväline ja on turvallista pankkikriiseissä.
Giraalirahaa eli kansalaisten käyttötileillä olevaa digitaalista rahaa puolestaan luovat yksityiset
liikepankit, se ei ole laillinen maksuväline eikä ole turvallista pankkikriiseissä.
Keskuspankkien digitaalinen valuutta (CBDC) olisi näin ollen ensimmäinen keskuspankin digitaalinen raha, jota myös muut kuin pankit voivat
käyttää. Keskustelu CBDC:stä on kuitenkin toistaiseksi koskenut lähinnä keskuspankkiireja ja liikepankkeja. Kansalaisyhteiskunnan näkökulma on siten jäänyt huomiotta.

Siksi vaadimme digitaalisen euron käyttöönottoa:

1. Jokaisella euroalueen kansalaisella on oltava oikeus hankkia ja pitää hallussaan sitä. Sen on oltava yhtä helposti saatavilla kuin käteisen rahan.

2. Henkilökohtaista määrää ei ole rajoitettu (keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä), ja se voidaan vaihtaa käteiseksi milloin tahansa.

3. Koska sitä mainostetaan vaihtoehtona käteiselle, sen on myös taattava sama yksityisyyden suojan taso.

4 Tämä ei ole niin sanottua “ohjelmoitavaa rahaa”. Sitä ei saa rajoittaa tiettyihin maksuihin, esim. elintarvikkeisiin tai muihin tavaroihin, tai sitä ei saa aktivoida vain tietyn käyttäytymisen omaaville henkilöille.

5. Käteisrahan käyttöä ei saa rajoittaa entisestään digitaalisen euron käyttöönoton vuoksi.

6 Tämä on laillinen maksuväline kuten käteinen raha, ja sen on johdettava hyväksymisvelvoitteeseen.

7 Käteisen rahan tavoin se ei tuota korkoa, ei positiivista eikä negatiivista.

Jos mikään ei muutu, kysymys kuuluu, kumpi romahtaa ensin, yhteiskunta, maapallo vai rahoitusjärjestelmä?

Katsokaa tätä elokuva .

Toimi nyt ja allekirjoita vetoomus!

Mitä useampi ihminen näkee viestimme, sitä parempi!

Allekirjoitusten kokonaismäärä
just started
Kotisivumme
just started
p-on.voting.or.at
just started
Change.org
just started
weact.campact.de
just started
openpetition.eu
just started
avaaz.org
just started
citizengo.org
just started
wemove.eu
just started

Kuva: jerichow