Mitä yhteistä on ehdottomalla perustulolla ja sillä, miten raha tulee maailmaan?

 

90%
Pankit luovatrahaa tyhjästä

 

 

90%
jota käytetään spekulointiin

 

 

90%
Väestö ei tiedä näitä kahta tosiasiaa...

 

Rajallinen planeetta ei voi ylläpitää jatkuvasti kasvavaa taloutta, ja ympäristön pilaantumisen vaikutukset tuntuvat jo nyt hälyttävän nopeasti. Useat tekijät vaikuttavat siihen, että hallitukset uskovat kasvun olevan hyödyllistä ja välttämätöntä ja että sosiaalisia ja taloudellisia ongelmia syntyisi, jos emme pyrkisi talouskasvuun hinnalla millä hyvänsä.

Nykyisen rahajärjestelmän rooli suuren yksityisen ja julkisen velan synnyssä.

Korkea yksityinen ja julkinen velka aiheuttaa paineita talouden jatkuvaan kasvuun. Jos hallitukset kuitenkin suostutellaan luopumaan hellittämättömästä talouskasvusta ensisijaisena poliittisena tavoitteena, niiden on löydettävä keinoja ratkaista nämä ongelmat ilman kasvua. Tarkastelemme pian, mitä yhteistä on ehdottomalla perustulolla ja rahanluonnilla.

Ehdotamme tähän tarkoitukseen uutta (mutta itse asiassa jo kauan sitten unohdettua) välinettä: valtion rahan luomista. Valtiollinen rahanluonti tarkoittaa, että keskuspankki luo rahaa ja hyvittää sen valtion tilille, jotta sitä voidaan käyttää talouteen lisäämättä yksityisen sektorin velkaa. Tämä väline tekee tyhjäksi myös ajatuksen siitä, että “ei ole rahaa” yhteiskunnan tarvitsemiin asioihin, kuten sosiaaliseen asuntotuotantoon, terveydenhuoltoon ja infrastruktuurin rakentamiseen vähähiilistä taloutta varten. Ensimmäinen askel tähän suuntaan edellyttää työllisyyden ja talouskasvun irrottamista toisistaan.

Tämä muutos on ehdottoman välttämätön, koska työmarkkinoilla tapahtuvat muutokset voivat helpottaa kansalaisten poliittista hyväksyntää kasvun jälkeisen ajan ajatuksille. Loppujen lopuksi he ovat aina huolissaan siitä, että talouskasvun kyseenalaistavat kestävyyspolitiikat johtavat siihen, että he jäävät työttömiksi. Pitkällä aikavälillä kasvun jälkeisen ajan kannattajat voisivat pyrkiä muuttamaan asenteita työtä kohtaan niin, että ihmisten itsetunnon tunne ei olisi enää riippuvainen siitä, että he pystyvät ansaitsemaan rahaa palkkatyöllä. Yleinen perustulo voisi olla yksi tällainen mahdollisuus. Tämä tarkoittaisi, että kokopäivätyötä ei enää tarvitsisi tehdä, koska ihmiset saisivat taatun tulon riippumatta siitä, työskentelevätkö he vai eivät. Työ on ja pysyy kuitenkin yhteiskuntamme perusarvona, ja sen pitäisi edelleen olla lähtökohtamme.

Kun bruttokansantuote (BKT) kasvaa, luonto heikkenee
Jokaista bruttokansantuotetta lisäävää frangia kohden kulutetaan raaka-aineita ja energiaa sekä syntyy jätettä ja saasteita. Näin ollen kaikella taloudellisella toiminnalla on todellinen vaikutus ympäristöön. Nyt tunnustetaan laajalti, että talouskasvua ei ole mahdollista irrottaa sen ympäristövaikutuksista. Koska useat planeettamme rajat ylittyvät parhaillaan ja hiilitalous supistuu nopeasti, talousjärjestelmämme riippuvuus kasvusta on kiireellisesti poistettava. On tärkeää tunnustaa, että jos lopetamme loputtoman talouskasvun tavoittelun, se ei tarkoita köyhyyden ja kurjuuden hyväksymistä.
Ideoita siitä, miten elämänlaatua voitaisiin parantaa merkittävästi ilman BKT:n kasvua, on runsaasti – itse asiassa BKT:n kasvun tavoittelu hinnalla millä hyvänsä voi jopa johtaa kansalaisten hyvinvoinnin vähenemiseen.

Varainhoitojärjestelmän rooli suuren yksityisen ja julkisen velan synnyssä
Nykyinen valuuttajärjestelmämme johtaa suureen yksityiseen ja julkiseen velkaan. Niin kauan kuin talous kuitenkin kasvaa velkaa nopeammin, tämä maksamatta oleva velka pienenee suhteessa BKT:hen. Näin ollen hallituksia kannustetaan keskittymään BKT:n kasvuun, jolloin suuri julkinen ja yksityinen velka on helpommin hallittavissa. Tämä lukitsee meidät jatkuvaan talouskasvun ja ekologisen tuhon noidankehään, jotta pysyisimme kasvavien julkisten ja yksityisten velkojen perässä. Työllisyystakuun lupaavin piirre on se, että sitä ei rajoita voiton tavoittelu.

Mutta miksi nykyinen rahajärjestelmämme luo suuria velkamääriä? Vekseleiden ja kolikoiden osuus koko rahan määrästä on vain hieman yli 2 %, ja valtaosa rahasta on talletusten muodossa liikepankeissa. Uutta rahaa syntyy, kun pankit myöntävät lainoja.

Pankkien rahan luominen

Banken schaffen neues Geld, wenn sie Kredite vergeben. Vor dem Kredit hat dieses Geld nicht existiert. 97 % des Geldes in der heutigen Wirtschaft existieren als Bankeinlagen, während nur 3 % physisches Bargeld sind. Das Geld, das die Banken schöpfen, ist nicht das Papiergeld, das das Logo der Europäischen Zentralbank trägt. Es ist das elektronische Einzahlungsgeld, das auf dem Bildschirm aufleuchtet, wenn Sie Ihr Guthaben an einem Geldautomaten überprüfen. Derzeit macht dieses Geld über 97 % des gesamten Geldes in der Wirtschaft aus. Nur 3 % des Geldes befinden sich noch in dieser altmodischen Form von Bargeld, das Sie anfassen können.

Das bestätigt die Zentralbank von: Grossbritanien, Deutschland und viele andere europäische Zentralbanken!

Finden Sie es richtig, dass die Geschäftsbanken das tun? Es gibt nämlich kein Gesetz, das sie dazu ermächtigt!

Was ist eins der negativen Nebeneffekte für die Umwelt dieser unerlaubten Tätigkeit? Die Pleite einer Bank ist nicht neuen Umständen geschuldet, sondern hat, wie jede Bankenkrise, immer wieder dieselbe Ursache! Die Banken vergeben deutlich mehr Kredite, als sie Einlagen haben. Diese Kredite gehen wiederum am meisten für nicht-produktive und auch sehr profitable Zwecke, wie z.B. Öl-Pipelines, Chemiefabriken für Pestizide, Technologien für genmanipulierte Pflanzen oder einfach nur für Spekulationen mit Nahrungsmitteln. Sobald eines der Geschäfte schief geht, wird das früh oder später publik. Kunden beginnen ihr (reales) Geld abzuziehen. Die Liquidität verschlechtert sich. Der Absturz beschleunigt sich, da immer mehr Leute davon erfahren. Der Bank Run ist unausweichlich…

Und was noch ist schlimm daran? Der Zins und Zinsesszinseffekt. Der Kreditnehmer muss die Zinsen bezahlen, dafür muss er entweder die Produktion steigern oder andere Konkurrenten aus dem Geschäft drängen. Die Schuldenlawine steigt. Der Zinsesszinseffekt steigt exponentiell und das ist nicht kompatibel mit den endlichen Ressourcen unserer Erde. Für jeden Euro, der das BIP wachsen lässt, werden Rohstoffe und Energie verbraucht und Abfall und Umweltverschmutzung erzeugt. Daher hat jegliche wirtschaftliche Tätigkeit reale Auswirkungen auf die Umwelt. Es besteht heute weitgehende Einigkeit darüber, dass eine absolute Abkoppelung des Wirtschaftswachstums von seinen Auswirkungen auf das Klima nicht möglich sein wird.

Überschuldung

Wenn die Schulden insgesamt zu hoch werden, werden einige Schuldnerinnen und Schuldner nicht mehr in der Lage sein, ihre Zinsen zu zahlen. Dies kann zu Finanzkrisen und Anstürme auf die Banken führen. Wenn genügend Akteurinnen und Akteure in der Wirtschaft versuchen, alle ihre Schulden auf einmal abzuzahlen, schrumpft die Geldmenge, und die Volkswirtschaft kippt in eine „Bilanzrezession“. Banken können den Abschwung selbst verschärfen, indem sie neue Kredite erschweren und riskante Kredite kündigen.
Je größer die privaten Schulden nach einer Krise sind, desto schwieriger wird die Erholung von der Rezession sein, denn Haushalte und Unternehmen, die bereits hoch verschuldet sind, halten die wirtschaftlichen Aussichten für unsicher und sind nicht gewillt, sich weiter zu verschulden, um Geld auszugeben oder zu investieren. Zusammengenommen ergibt dies ein höchst prozyklisches und instabiles Geldwesen, wobei in Zeiten des Aufschwungs zu viel Geld geschaffen wird (was den Boom anheizt und Spekulationen finanziert)
und in Zeiten nach einem Abschwung zu wenig (was die Rezession verschlimmert). Zudem führen Rezessionen und/oder Finanzkrisen zwangsläufig zu höheren Staatsschulden, denn:
– Bankenzusammenbrüche und Rettungsmaßnahmen erhöhen die Staatsausgaben,
– Rezessionen verringern die Steuereinnahmen und
– Rezessionen bedeuten höhere staatliche Sozialausgaben.

Eine gewisse Menge an Staatsschulden wird immer notwendig sein, um Investorinnen und Investoren sichere Vermögenswerte anzubieten, aber es gibt mehrere Gründe, aus denen höhere Staatsschulden im Verhältnis zum BIP Probleme für Regierungen bereiten können. Hohe Staatsschulden begrenzen den vermeintlichen finanzpolitischen Spielraum für antizyklische Wirtschaftsförderungsmaßnahmen während eines Abschwungs (was, wie wir sehen werden, selbst kein Problem darstellt, aber der Regierung Anreize bietet, die Schulden zu verringern). Zinszahlungen können Gelder von notwendigen öffentlichen Dienstleistungen ablenken und die Ungleichheit verschärfen, da die Zinszahlungen nur bei einem kleinen, relativ wohlhabenden Teil der Gesellschaft eingehen. Aus diesen Gründen versuchen Regierungen, das Schuldenwachstum zu begrenzen und die Staatsschuldenquote zu senken. Da das Abzahlen von Schulden die Ausgaben für produktive Tätigkeiten reduziert, ist es für den privaten Sektor oder den Staat unmöglich, sich dauerhaft zu entschulden, ohne eine Rezession herbeizuführen. Deswegen setzen die meisten Versuche, die Staatsschuldenquote zu senken, viel eher auf steigendes BIP als auf Entschuldung.

Wie können hohe Schulden gesenkt werden?
Die Schuldenlast – in der von offiziellen Statistikämtern bereitgestellten Form, die von politischen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern und den Medien eingehend geprüft wird – wird als Prozentsatz des BIP ausgedruckt. Sie wird berechnet, indem man die Schulden durch das gesamte nominale BIP teilt. Das nominale BIP ist das BIP zu aktuellen Marktpreisen.

Daher:
Schuldenquote = (Öffentliche Verschuldung + private Verschuldung) / Nominales BIP

Wenn die Schuldenquote verbessert werden soll, ohne dass Schulden abgezahlt werden, muss man das nominale BIP steigern. Dies kann zwei Formen annehmen, die natürlich gleichzeitig vorkommen können:
1. Inflation, d.h. eine Steigerung der Preise von Gütern, Dienstleistungen und Löhnen. Dadurch steigt die Summe der Ausgaben insgesamt, aber ohne irgendeine Zunahme von „realem“ Output.
2. Wachstum des realen Outputs, d.h. eine Steigerung des tatsächlichen Outputs in der Volkswirtschaft bei inflationsbereinigten Preisen – des „realen“ Werts der produzierten Güter und Dienstleistungen.

Dies bedeutet natürlich, dass der Input von Energie und Ressourcen auch gesteigert wurde, sowie der Output von Umweltverschmutzung und Abfall. Inflation kann für Regierungen nützlich sein, da sie zur Senkung des realen Werts von Schulden beiträgt. Die Sache hat aber einen Haken. Inflation kann die Schuldenlast nur kurzfristig senken: nach jeglicher längeren Periode höherer Inflation werden Investorinnen und Investoren ihre Inflationserwartungen einfach nach oben revidieren und für neue Kredite höhere Zinssätze verlangen, während ältere Kredite und Anleihen fällig werden. Daher können nur lange Zeiträume mit realem BIP-Wachstum tatsächlich helfen, die Staatsschuldenquote zu senken. Wir haben allerdings bereits die Tatsache anerkannt, dass Wirtschaftswachstum, und folglich auch unsere Nutzung von Energie und Ressourcen sowie unsere Produktion von Abfall und Umweltverschmutzung, mit dem Schutz von Umwelt und Ökosystemen nicht vereinbar ist. Stattdessen müssen wir nach einer Möglichkeit suchen, private und öffentliche Schulden ohne Wirtschaftswachstum zu senken. Mit anderen Worten: wir brauchen eine Lösung ohne Wachstum für das Problem der hohen privaten und öffentlichen Verschuldung.

Souveräne Geldschöpfung für eine nachhaltige Volkswirtschaft
Es ist klar, dass die Anlage unseres gegenwärtigen Geldwesens zu einer wachsenden Schuldenlast beiträgt und dadurch auch zur gesellschaftlichen Abhängigkeit vom Wachstum. Das Kernproblem ist, das man auf die Schaffung von Geld durch Private setzt, um Kaufkraft zu generieren; diese Aufgabe ist dem Bankensektor anvertraut. Um dieses Problem anzugehen, schlagen wir vor, dem Instrumentarium der Zentralbanken ein neues Instrument hinzuzufügen: die souveräne Geldschöpfung. Souveräne Geldschöpfung wird auch Overt Monetary Financing (offene Finanzierung staatlicher Defizite) oder QE for People (quantitative Lockerung für die Menschen) genannt. Letzteres bezieht sich auf quantitative Lockerung, die derzeitige Politik von Zentralbanken, Vermögenswerte zu kaufen, und deutet an, wie eine solche Politik anders eingesetzt werden könnte, um zu helfen, private Schulden zu senken und das Wohlergehen zu fördern.


Souveräne Geldschöpfung bedeutet, dass Geld von der Zentralbank geschaffen und dem Konto des Staats gutgeschrieben wird, sodass es in die Volkswirtschaft hinein ausgegeben werden kann. Wenn neues Geld geschaffen wird, steigen die privaten Schulden nicht, im Gegensatz zum gegenwärtigen System, in dem neues Geld nur dann geschaffen wird, wenn der private Sektor mehr Schulden aufnimmt. Souveräne Geldschöpfung wäre ein sehr wirksames antizyklisches Instrument zur Reaktion auf Schocks, Krisen und Rezession. Die Wirtschaftsförderung, die für die wirtschaftliche Erholung benötigt wird, müsste nicht vollständig durch gesteigerte öffentliche Verschuldung finanziert werden und würde deswegen die Menge der Staatsschulden, die die Regierung aufnehmen müsste, senken.


Souveräne Geldschöpfung würde auch viele der Probleme im Zusammenhang mit quantitativer Lockerung vermeiden. Quantitative Lockerung setzt auf einen indirekten Mechanismus, der durch den Bankensektor wirkt, sodass neues öffentliches Geld die Volkswirtschaft erreichen kann. Die Aufsicht über die Art und Weise, in der dieses neue Instrument eingesetzt wird, ist wichtig.
Souveräne Geldschöpfung benötigt einen umfassenden und robusten institutionellen Rahmen, um wirksam eingesetzt zu werden. Wir schlagen vor, dass die Zentralbank darüber bestimmt, wie viel Geld geschaffen werden soll, während gewählte Politikerinnen und Politiker entscheiden, wofür neu geschaffenes souveränes Geld verwendet wird. In der Eurozone würde dies bedeuten, dass neue Abkommen eine neue Rolle für die Europäische Zentralbank definieren, oder dass nationale Zentralbanken als Teil des EZB-Systems neue schuldenfreie öffentliche Währung ausgeben.
Wenn Zentralbanken erlaubt wird, durch souveräne Geldschöpfung Geld zu schaffen, das im öffentlichen Interesse in die Volkswirtschaft hinein ausgegeben wird, wird dies die Vorstellung durchkreuzen, es gebe „kein Geld“ für die Dinge, die die Gesellschaft braucht, etwa sozialen Wohnungsbau, Gesundheitsfürsorge und den Bau von Infrastrukturen für eine CO2-arme Volkswirtschaft.

Einfacher ausgedrückt: Geld wächst doch auf Bäumen. Zum Beispiel hat die Internationale Energie-Agentur Anfang 2018 wegen einer Stockung in der Wende hin zu sauberer Energie Alarm geschlagen, nachdem die globalen Investitionen in erneuerbare Energie im vergangenen Jahr um 7% gesunken waren. Regierungen könnten helfen, diesen Trend umzukehren, indem sie Investitionen in Energiemärkte durch staatseigene Energieunternehmen direkt steigern oder indem sie Finanzierungslinien für private Unternehmen im Bereich erneuerbare Energie ausweiten. Souveräne Geldschöpfung kann ein nützliches Instrument sein, um Regierungen zu helfen, in der Energiewende eine Führungsrolle einzunehmen.

Die Frage ist, was wird zuerst kollabieren, die Gesellschaft, die Erde oder das Finanzsystem!?

Schau Dir diesen Film an.

Toimi nyt ja allekirjoita vetoomus!

Mitä useampi ihminen näkee viestimme, sitä parempi!

Allekirjoitusten kokonaismäärä
just started
Kotisivumme
just started
p-on.voting.or.at
just started
Change.org
just started
weact.campact.de
just started
openpetition.eu
just started
avaaz.org
just started
citizengo.org
just started
wemove.eu
just started

Kuva: jerichow