Vad har en oligarki och det sätt som pengar kommer in i världen gemensamt?

 

90%
av pengar skapas av banker ur tomma intet

 

 

90%
varav används för spekulation
 

 

 

90%
av befolkningen känner inte till dessa fakta...

 

År 2012 ställdes frågan ”Vem tillverkar och distribuerar pengar?” i en undersökning med tusen medborgare i Frankfurt. Den stora majoriteten av de tillfrågade trodde att antingen centralbanken eller regeringen satte pengarna i omlopp och bestämde vem som fick dem. Men vad har kapitalkoncentrationen och oligarkierna med det finansiella systemet att göra?

Detta är verkligheten

Skapandet av pengar av banker

Banker skapar nya pengar när de ger lån. Före lånet existerade inte dessa pengar. 97 procent av pengarna i dagens ekonomi finns som banktillgodohavanden, medan endast 3 procent är fysiska kontanter. De pengar som bankerna skapar är inte de papperspengar som bär Europeiska centralbankens logotyp. Det är de elektroniska insättningspengar som lyser upp på skärmen när du kontrollerar ditt saldo i en bankomat. För närvarande står dessa pengar för över 97 procent av alla pengar i ekonomin. Endast 3 % av pengarna finns fortfarande i denna gammaldags form av kontanter som du kan ta på.

Detta bekräftas av Central Bank of: Storbritannien, Tyskland och många andra europeiska centralbanker!

Anser ni att det är rätt av affärsbankerna att göra detta? Eftersom det inte finns någon lag som tillåter dem att göra det!

Vad är en av de negativa bieffekterna för miljön av denna olagliga verksamhet? Att en bank går omkull beror inte på nya omständigheter, utan har, som varje bankkris, samma orsak om och om igen! Banker lånar ut mycket mer än de har insättningar. Dessa lån går i sin tur oftast till icke-produktiva och även mycket lönsamma ändamål, såsom oljeledningar, kemiska fabriker för bekämpningsmedel, teknik för genetiskt modifierade växter eller helt enkelt spekulationer med livsmedel. Så snart en av affärerna går fel blir den förr eller senare offentlig. Kunderna börjar ta ut sina (riktiga) pengar. Likviditeten försämras. Kraschen accelererar i takt med att fler och fler människor får reda på den. Bankrusningen är oundviklig. ….

Bankerna skapar inte bara nya pengar genom:

  • lån men också genom
  • Utbetalningar av löner och bonusar,
  • Förvärv av fast egendom och
  • Övriga tillgångar

Vad är det för fel med det? Bankerna har inga kostnader alls för att ”trycka pengar” eftersom allt är elektroniskt. Det finns ett enormt övergrepp till förmån för bankerna, och inom bankerna till förmån för den högsta ledningen eller aktieägarna. En koncentration av kapital i händerna på ett fåtal människor undergräver vår demokrati. Besluten fattas inte av folket, utan av de mäktiga. Denna enorma rikedom gör dem bokstavligen till universums mästare. Bankirerna kan kontrollera och manipulera alla.

Ur vår synvinkel är detta den främsta orsaken till problemet.

Frågan är vad som kommer att kollapsa först, samhället, jorden eller det finansiella systemet?

Kolla in denna film.

Agera nu och underteckna uppropet!

Bild: jerichow