Vad har arbetslöshet och hur pengar kommer in
i världen gemensamt?

 

90%
av pengar skapas av banker ur tomma intet

 

 

90%
varav används för spekulation

 

 

90%
av befolkningen känner inte till dessa fakta…

 

År 2012 ställdes frågan ”Vem tillverkar och distribuerar pengar?” i Frankfurt i en undersökning med tusen medborgare. De allra flesta av de tillfrågade trodde att antingen centralbanken eller regeringen satte pengarna i omlopp och bestämde vem som fick dem. Men vad har arbetslöshet och rädsla för att förlora jobbet med detta att göra?

Detta är verkligheten

Skapandet av pengar av banker

Banker skapar nya pengar när de ger lån. Före lånet existerade inte dessa pengar. Detta bekräftas av Central Bank of Storbritannien, Tyskland och många andra europeiska centralbanker!

Anser ni att det är rätt av affärsbankerna att göra detta? Eftersom det inte finns någon lag som tillåter dem att göra det!

Vad är en av de negativa bieffekterna för miljön av denna olagliga verksamhet? Att en bank går omkull beror inte på nya omständigheter, utan har, som varje bankkris, samma orsak om och om igen! Bankerna lånar ut mycket mer än de har insättningar. Dessa lån går i sin tur oftast till icke-produktiva och även mycket lönsamma ändamål, såsom oljeledningar, kemiska fabriker för bekämpningsmedel, teknik för genetiskt modifierade växter eller helt enkelt spekulationer med livsmedel. Så snart en av affärerna går fel blir den förr eller senare offentlig. Kunderna börjar ta ut sina (riktiga) pengar. Likviditeten försämras. Kraschen accelererar i takt med att fler och fler människor får reda på den. Bankrusningen är oundviklig. ….

Ännu värre är att bankerna betalar sig själva bonusar från de nyskapade pengarna, köper fastigheter och andra dyra föremål (t.ex. yachter). Och vad mer är dåligt med det? Bankerna har inga kostnader alls för att ”trycka pengar” eftersom allt är elektroniskt. Det finns ett enormt överutnyttjande till förmån för bankerna, och inom bankerna till förmån för den högsta ledningen eller aktieägarna. En koncentration av kapital i händerna på ett fåtal människor främjar social ojämlikhet på ett extremt sätt.

Uppkomsten av arbetslöshet

Mer än 80 procent av de lån som bankerna ger går inte till produktiva ändamål, utan till spekulativa ändamål, eftersom det finns mer pengar att tjäna där. Endast den lilla återstoden går till produktiva ändamål, t.ex. till medelstora företag som vill förbättra sin produktion. Med denna kredit tjänar banken mindre. De verkliga, producerande företagen får inte tillräckligt med kapital, vilket innebär att de inte kan anställa tillräckligt med folk. Än värre är att de måste avskeda folk vid varje liten ekonomisk svacka.

Dvs. bankerna skapar själva pengarna och lånar till och med ut dem till fel ändamål! Detta är en av anledningarna till att färre arbetstillfällen och lärlingsplatser skapas för ungdomar, att äldre människor avskedas tidigare och att det finns en rädsla för jobbet!

Ur vår synvinkel är detta den främsta orsaken till problemet.
Frågan är vad som kommer att kollapsa först, samhället, jorden eller det finansiella systemet?
Kolla in denna film.


Agera nu och underteckna uppropet!